Udens College ontvangt ruim 4 ton voor verbeteren ventilatie

UDEN | Het ministerie van BZK heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om het binnenklimaat en ventilatie in bestaande schoolge bouwen in het primair onderw ijs en voortgezet onderwijs te verbeteren. Wanneer een bestaand schoolgebouw niet voldoet aan de geldende ventilatie-eisen kan er gebruik worden gemaakt van de regeling Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS). gemeente Uden heeft voor het schoolgebouw van het Udens College locatie Kleinveld, in overleg met het Udens College, een aanvraag ingediend. Deze week is bekend geworden dat het Udens College hiervoor eenmalig een bedrag van 404.345 euro ontvangt.

Geplaatst op woensdag 9 juni 2021.